Mochov, Husovo nám. 10. (na kopci), Praha - Východ

Chramový svátek 07. 10. - Přenesení ostátků Sv. Ap. Bartoloměje.

Kostelík mochovský leží na pahorku 209 m. nad hl. moře a je zasvěcený apoštolu sv. Bartoloměji. Roku 1360 připomíná se nám již jako farní a patřil k děkanátu brandýskému. Pešek Nymburský byl patronem tohoto kostela a v letech 1360 – 1377 ho vystavěl. Jeho příbuzní Oldřich Nymburský, kanovník vyšehradský byl r. 1360 – 1367 farářem mochovským.

Je vybudován ve slohu gotickém a presbytář sklenut klenbou křížovou. K presbytáři přiléhá malá kaplička zasvěcená sv. Markétě, kterou r. 1252 král Václav kanovnictoi na Vyšehradě daroval; pravděpodobně nejstarší část kostelíka, která původně sloužila za kapli příznak Nymburských, kteří se později zvali Mochovští z Mochova.

Oporní pilíře kapličky jsou ukončeny vytesanými listy a jeden z nich lidským poprsím. Uvnitř kapličky stoji starý oltářní stůl. Na všech třech oltářích uvnitř kostela jsou pěkné, řezané orámování na způsob bohatých lupenových spletí. Na hlavním oltáři je obraz umučení sv. Bartoloměje z r. 1695 a v lodi pak na straně epištolní obraz křtu Páně a na straně evangelijní dobrá kopie obrazu P. Marie Karlovské. Oba oltáříky jsou z prvé poloviny XVIII. století. Zajímavé je kazatelna kamenná, rovněž z XVIII. století s tesanými posvátnými výjevy: P. Marie, Ukřižování, Vzkříšení.

Pod kazatelnou je o dlažbě náhrobní kámen Matouše Borty, písaře duchovního z Přerova †1591, s českým nápisem a těmto veršováním:

„Ul ten den posledního soudu,

Když andiel zatroubi u traubu,

Řka: Ustaňte mrtvoj z hrobu svého,

Przed saudze spravedlivého,

S pocítem shotoveni o sauce,

Skuky své sebou nesaucze,

Potka vás odplata ohně,

Vieky viekuo nevymluvné“.

V lodi pak, mezi stolicemi, náhrobní kámen z r. 1581, dosti porušení, neznámého původu s těmto z šestí znatelným nápisem“.

„Letna Panie 1581 u Ponděla po sv. Bártoloměji......z Přerova, gehošto dussi Pán Bůh racěií milosti býti“.

Snad zde odpočívá Jan Lichvic z Lichvic, hejtman na Přerově.

V chodbě kostelíka, náhrobní kámen Václava Přerosty Klatovského, staršího sládka přerovského †1603 a jeho dcery Ludmily.

Před vchodem do kostelíka náhrobek Jonáce Fojtěka, kameníka z Mochova †1785 a v hřbitovní zdi zazděné náhrobky mochovských občanů: Bartoloměje Salamčuka †1752, a rodiny Lukáše Čtyrského †1699.

Na zvonici je zavěšen zvon sv. Bartoloměje, který již od r. 1466 svolává živé a oplakává zesnulé.

L.P.1956. B.F.

Před hlavním oltářem jsou další dva náhrobní kameny rodiny přerovského hejtmana Jana Srarših Robmnapa ze Suché z r.1560.

L.P.1973.