Stráž pod Ralskem, Zámecký vrch. Pod Kaplí 503, 471 27 (nad nemocnicí, naproti zámku)

Chrámový svátek 09. 08. Sv. Vmuč. Pantelaimona

Historie zdejší kaple sahá do roku 1722, kdy ji nechal postavit tehdejší majitel panství Ludwik Adam, hrabě z Hartigu. Již dříve stávala na tomto místě socha sv. Jana Nepomuckého a tak mu byla také zasvěcena novostavba kaple. Hrábě Hartig věnoval i zařízení kaple, především hlavní oltář, na němž byla olejomalba světce ve společnosti andělů.

Již roku 1770 musela být kaple rekonstruována po zásahu bleskem, který poškodil věž. V období josefínských reforem byl v kapli sklad střelného prachu. Znovu byla slavnostně vysvěcena na počátku 19. století. Nově byla vybavena skleněným oltářem z novoborských skláren.

V první světové válce byly roztaveny oba barokní zvony. Po druhé světové válce kaple chátrala. Zdevastovanou budovu získala do užívání Pravoslavná církevní obec od městského úřadu a s jeho velkou pomocí se podařilo kapli obnovit.

5. 8. 2001 byla kaple slavnostně svěcena jeho Blažeností, vladykou Kryštofem. V duchu pravoslavné tradice je zasvěcena sv. Velkomučdníku Pantelejmonovi (9. 8. chrámový svátek - pouť). Sv.Pantelejmon (Pantaleon) žil na počátku 3. st. a od dob prvotní církve byl uctíván všemi křesťany jako mocný přímluvce a pomocník v nouzi. Byl vyhledávaným lékařem, pro svůj vyhlas se stal osobním lékařem samotného císaře Maximinia. V dobách krutého pronásledování křesťanů podstoupil pro svoji víru mučednickou smrt.